SEM brevet

SEM-Scandinavia utgir et enkelt bønnebrev ca. hvert kvartal. I dette informeres leseren om siste nytt fra arbejdet i Slovakia. Brevet oversettes til norsk, svensk og dansk. Nedenfor finner du de seneste SEM brev i norsk oversettelse.

Dersom du ønsker brevet tilsendt pr. e-post er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi trenger da informasjon om hvilket språk du ønsker å motta bønnebrevet på, samt e-postadresse som brevet skal sendes til.


2020-05 SEM brev