Om prosjektet

SEM-Scandinavias støtteprosjekt

 SEM-Scandinavia gir økonomisk hjelp til tre prosjekter som alle er tilnyttet den lutherske kirken i Slovakia. Disse tre prosjektene består av drift av et bibelsenter, mediaarbeid og diakoniarbeid. Du vil på denne siden finne informasjon om disse prosjektene. Selv om de alle er selvstendige prosjekt, er det likevel en god dialog mellom de prosjektansvarlige for de forskjellige prosjektene.

SEMs bibelsenter

 SEM-Slovakia begynte våren 1998 å bygge sitt bibelsenter Ichtys i landsbyen Velky Slavkov, som ligger nord i Slovakia. Planen var at senteret skulle stå ferdig etter 2-3 år ved økonomisk hjelp fra to tyske menigheter, men etter byggestart kom meldingen fra Tyskland at de ikke kunne støtte prosjektet pga. interne endringer av ressursene. Dermed stod de igjen med grunnmuren og ingen penger, men de unge i SEM-Slovakia har vist både pågangsmot og stor utholdenhet – og ikke minst tålmodighet og offervilje. Det er nå en del år siden byggestart, og det gjenstår framdeles mye som må gjøres på senteret. Men de jobber videre steg for steg og er ved godt mot. Den ene fløyen med internat ble ferdig for noen år siden, så driften har vært i gang noen år. Driften er nå selvfinansiert gjennom arrangement på sentret, men de trenger fortsatt støtte til å fullføre byggeriet med innredning av den andre fløyen.

Det har vært mange motganger og skuffelser for den unge vekkelsesbevegelsen (SEM), men, som en av de involverte, Mikal Findra, sa: «Jeg lurer på hvorfor Gud vil at det skal ta så lang tid? Men Gud har kontroll, og det er Ham vi tjener! Må vi få utholdenhet og troskap for den Herre som ikke ga oss motløshets ånd, men kraft og sindighets ånd».

Bibelsentret har de siste årene vært base for sommerbibelskolen for skandinavisk ungdom, og vi vil også i framtiden bruke dette senteret på noen av turene som arrangeres til Slovakia. Takk om du vil være med og be for SEM-Slovakia og for arrangementene på bibelsenteret!

Evangeliseringssentret

Evangeliseringssentret (EVS) som tidligere hadde navnet Massemediesenteret er et senter som i hovedsak jobber med kristen medieproduksjon. Dette gjøres gjennom produksjon av radio- og tv-program, samt utgivelse av litteratur i form av bøker og hefter.

Radioprogrammene som EVS produserer er fordelt på to programtyper: Den ene programtypen er program som bygger på Rosenius’ skrifter og retter seg mot de troende med budskap til oppbyggelse, tukt og trøst. Den andre programtypen retter seg mot de som er fremmede for den kristne tro. Som en oppfølging av radioarbeidet har EVS en brev-bibelskole som er et brevkurs med bibelundervisning. Derutover arrangerer EVS en del fengselsbesøk med oppfølging og veiledning til bibelstudiegrupper som drives i fengslene. EVS produserer også tv-program, og har bl.a. hatt mulighet for å produsere noen program som har blitt sent på riksdekkende tv. Stadig flere gir respons på programmene fra EVS, som ser det som en viktig oppgave å besvare brevene og opprettholde brevkorrespondanse med bibelundervisning. I tillegg til radio- og tv-produksjon utgir EVS kristen litteratur i form av bøker og hefter. Her kan bl.a. nevnes oversettelse og utgivelse av andaktsboken Ved Kilden av Øyvind Andersen. EVS har noen år arrangert presteseminar for den lutherske kirken i Slovakia. Disse er seminar som har vært til hjelp, trøst og veiledning for mange. Seminarene har vært arrangert i mai måned, der Curt Westman har vært en av hovedtalene.

I januar 2010 flyttet EVS til nye lokaler i Presov, som ligger øst i Slovakia. Slavomir Slavik er leder for senteret. Han har tidligere studert i Norge og fungerer som tolk på turene til Slovakia. I tillegg er Jan Hevera ansvarlig for brev-bibelskolen og fengselsbesøkene. Lydia Melusova er ansvarlig for administrasjon og økonomi. Derutover er også Martin Viglas tilsatt ved EVS. Husk på disse og arbeidet i forbønn!

Diakonisenteret

Diakonisenteret i Velky Slavkov drives av SEM-Slovakia i samarbeid med den lutherske kirken. Senteret driver diakoniarbeid blant gutter som kommer fra barnehjem, men som må flytte ut fra barnehjemmet når de fyller 18 år. Mange av disse trenger et hjem, men trenger også hjelp til å leve et selvstendig liv etter å ha bodd på barnehjemmet. Senteret hjelper bl.a. ungdommene med å finne jobb og det de ellers trenger for å kunne klare seg selv videre i livet. Senteret ledes av ekteparet Evka og Stanoslav Gurka og deres team, som ønsker å gi ungdommene en kristen ballast videre i livet.

Diakonisenteret har i en periode hatt en del utfordringer med å få på plass økonomiske midler i forbindelse med en nødvendig oppgradering og utvidelse. Dette har nå løst seg bl.a. med hjelp fra SEM-Scandinavia og den slovakiske stat, og i mars 2012 var ombyggingsprosessen ferdig. Senteret som tidligere hadde plass til ca. 20 unge menn i alderen 18-25 år, har etter oppussing og ombygging nå plass til 26 beboere. I tillegg har de fått et oppholdsrom, hvor beboerne kan være på fritiden og kveldene. Dette rommet brukes også til faste samlinger om Guds Ord.

Stanoslav Gurka, sier: «Vi er virkelig glade og takknemlige for at dette viktige sosiale og åndelige arbeidet blant de svakeste og fattigste i samfunnet nå kan fortsette i gode og praktiske lokaler. Vi merker en voksende interesse for Gud hos flere av guttene, og de fleste deltar nå også i den frivillige undervisningen.»

Takk for forbønn også for guttehjemmet!

Dette støtter SEM-Scandinavia

Konkret støtter SEM-Scandinavia med bidrag til lønn til Slavomir Slavik og Jan Hevera som begge jobber i evangeliseringssenteret. I tillegg bidrar vi med lønn til Stanoslav Gurka som er leder på diakonisenteret. Derutover bidrar vi med økonomisk støtte til alle tre prosjekter så langt våre midler rekker. Resten av de økonomiske forholdene finansierer de selv og eventuelt ved hjelp fra andre støtteforeninger. Både SEM-Slovakia og EVS er meget takknemlige for forbønn og økonomisk større fra Skandinavia. De økonomiske ressursene er begrensede, men vi opplever en velsignelse ved å kunne være med i dette arbeidet!

Dersom du ønsker å støtte arbeidet, kan gaver innbetales til en av følgende kontoer:

Sverige, bankgirokonto: 284-4983

Danmark, reg.nr.: 3230, kontonr.: 10456908

Norge, kontonr.: 2220.35.36104