Forside

Velkommen til SEM-Scandinavia, en skandinavisk støtteforening for SEM-Slovakia. På dette nettstedet vil du finne informasjon om SEM og de prosjektene vi støtter i Slovakia, samtidig som du finner informasjon og program for turene som arrangeres til Slovakia. På grunn av få ressurser, har vi valgt å ha nettsiden kun på norsk.

SEM-Slovakia

 SEM er forkortelsen for Spolocenstvo Evangelickej Mlàdeze som fritt oversatt betyr evangelisk ungdomsbevegelse. SEM-Slovakia er en bevegelse innen den lutherske kirken i Slovakia, som oppstod som en vekkelsesbevegelse med et ønske om å stå som en bibeltro motpol til den liberale utviklingen. SEM-Slovakia driver evangeliseringsarbeid i Slovakia i samarbeid med den Lutherske kirken. Under siden prosjekt finner du mer informasjon om SEM-Slovakias arbeid.

SEM-Scandinavia

 SEM-Scandinavia er en fellesbetegnelse for de tre foreningene SEM-Norge, SEM-Danmark og SEM-Sverige. Historisk begynte SEM-Scandinavias arbeid i 1998 i forbindelse med et radiomisjonsmøte i Finland. Under dette møtet ble det gitt en direkte forespørsel om forbønn, støtte og besøk til den lutherske kirken i Slovakia. En liten gruppe fra Sverige fikk dette lagt inn over seg som deres oppgave og opprettede støtteforeningen SEM-Sverige. I mai 1999 var Curt Westman, som den gang jobbet i Norea Radio Sverige, i Slovakia som taler på en konferanse. Dermed ble kontakten etablert mellom SEM-Sverige og SEM-Slovakia. I 2003 ble foreningene SEM-Norge og SEM-Danmark opprettet, for sammen med SEM-Sverige å bidra med støtte til SEMs arbeid i Slovakia.

I dag støtter SEM-Scandinavia tre prosjekt i Slovakia:

Evangeliseringssentret (EVS) som har base i Presov øst i Slovakia

Diakonisentret som ligger i Velky Slavkov nord i landet. Sentret drives av SEM-Slovakia i samarbeid med den Lutherske kirken

Bibelsentret Ichtys som drives av SEM-Slovakia. Sentret ligger også i landsbyen Velky Slavkov

  

SEM-Scandinavia har til sammen ca 540 støttemedlemmer (pr. 2012) som får tilsendt SEM-brevet ca 4 ganger i året. Dette er et enkelt brev som oppdaterer medlemmene om arbeidet og formidler forbønnsemner. Medlemmene betaler kr 100,- pr år i medlemskontingent, hvorav ca halvparten går til kostnader i forbindelse med utsendelse av SEM-brevet. Resten av beløpet, samt gaver som gis til SEMs arbeid, går uavkortet til arbeidet i Slovakia. En del har også tegnet seg som faste givere til SEM. Ønsker du å bli medlem i en av de skandinaviske støtteforeningene til SEM eller å støtte arbeidet i Slovakia er du velkommen til dette. Du finner kontaktinformasjon på siden kontakt.

 I tillegg til støtteprosjektene arrangerer SEM-Scandinavia i samarbeid med EVS ferie- og bibelundervisningsturer til Slovakia, der en bl.a. har mulighet for å få et nærbilde av arbeidet som SEM driver. Ønsker du mer informasjon om disse turene, finner du dette på siden turer til Slovakia. Her finner du også program for kommende turer, samt kontaktinformasjon for påmelding.